כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

ישיבות ועד 2022

ישיבות ועד 2023

ישיבת ועד מרס 2022 ישיבת ועד יוני 2023
ישיבת ועד אפריל 2022
ישיבת ועד יולי 2022
ישיבת ועד ספטמבר 2022
ישיבת ועד אוקטובר 2022
ישיבת ועד נובמבר 2022  
אישור תקציב 2023
 
 
 

לפרוטוקולים קודמים

2010 - 2013 | 2014 - 2015 | 22016 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020-2021 |

סיכומים ומסמכים

סיכום 2013 - 2018 | סיכום 2021 | סיכום 2022
מסמך: מקום ציבורי בכרם מהר"ל שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות

על קצה המזלג

דצמבר 2022 | ינואר 2023

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש