כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

צוות חרום יישובי (צח"י)


דגן אוקו - יו"ר
דרור גונן - סגן
רווחה - לאה סוראסקי
ביטחון - יהודה בונה
חינוך - סיגל רז
לוגיסטיקה - אייל פלומין
בריאות - ערן בר מאיר
מידע לציבור - עידית רחין

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש