כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

קבלת קהל:

ימים א, ד: 08:00 - 12:00
ימים ב, ה: 08:00 - 10:00
יום ג: 16:00 - 18:00

ישיבות ועד 2016

 

ישיבות ועד 2017

ישיבת ועד מקומי - 5.1.16 ישיבת ועד מקומי - 2.8.16 ישיבת ועד מקומי 3.1.17 ישיבת ועד מקומי 5.9.17
ישיבת ועד מקומי - 26.1.16 ישיבת ועד מקומי - 16.8.16 ישיבת ועד מקומי 31.1.17 ישיבת ועד מקומי 2.11.17
ישיבת ועד מקומי - 9.2.16 ישיבת ועד מקומי - 30.8.16 ישיבת ועד מקומי 14.2.17 ישיבת ועד מקומי 28.11.17
ישיבת ועד מקומי - 23.2.16 ישיבת ועד מקומי - 13.09.16 ישיבת ועד מקומי 7.3.17 ישיבת ועד מקומי 19.12.17
ישיבת ועד מקומי - 8.3.16 ישיבת ועד מקומי - 27.9.16 ישיבת ועד מקומי 28.3.17  
ישיבת ועד מקומי - 5.4.16 ישיבת ועד מקומי - 8.11.16 ישיבת ועד מקומי 25.4.17  
ישיבת ועד מקומי - 18.4.16 ישיבת ועד מקומי - 22.11.16 ישיבת ועד מקומי 16.5.17  
ישיבת ועד מקומי - 3.5.16 ישיבת ועד מקומי - 6.12.16 ישיבת ועד מקומי 20.6.17  
a> ישיבת ועד מקומי - 25.5.16   ישיבת ועד מקומי 11.7.17  
ישיבת ועד מקומי - 7.6.16   ישיבת ועד מקומי 6.8.17
ישיבת ועד מקומי - 5.7.16   ישיבת ועד מקומי 15.8.17  
ישיבת ועד מקומי - 29.7.16   ישיבת ועד מקומי 22.8.17

 

לפרוטוקולים 2010 - 2013, 2014 - 2015