כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

קבלת קהל:

ימים א - ה        08:30 - 13:00
יום ד גם אחה"צ 16:00 - 17:30

חברי ועד מקומי:

אביב יובל - יו"ר"
טל מנור
אמנון איתן9
תמרה שלזינגר
דרור גונן

לפרוטוקולים קודמים

2010 - 2013 | 2014 - 2015 | 22016 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020-2021 | 2022-2023 |

סיכומים ומסמכים

סיכום 2013 - 2018 | סיכום 2021 | סיכום 2022
מסמך: מקום ציבורי בכרם מהר"ל שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות

על קצה המזלג

דצמבר 2022 | ינואר 2023

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש