כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

קבלת קהל:

ימים א, ד: 08:00 - 12:00
ימים ב, ה: 08:00 - 10:00
יום ג: 16:00 - 18:00

ישיבות ועד 2018

 

ישיבות ועד 2019

ישיבת ועד מקומי 9.1.18 ישיבת ועד מקומי 19.12.18 ישיבת ועד מקומי 2.1.19
ישיבת ועד מקומי 4.2.18 ישיבת ועד מקומי 16.1.19
ישיבת ועד מקומי 20.2.18 ישיבת ועד מקומי 30.1.19
ישיבת ועד מקומי 13.5.18 ישיבת ועד מקומי 13.2.19
ישיבת ועד מקומי 29.5.18 ישיבת ועד מקומי 27.2.19
ישיבת ועד מקומי 26.6.18 ישיבת ועד מקומי 13.3.19  
ישיבת ועד מקומי 10.7.18 ישיבת ועד מקומי27.3.19  
ישיבת ועד מקומי 29.8.18 ישיבת ועד מקומי 24.4.19  
ישיבת ועד מקומי 3.10.18    
ישיבת ועד מקומי 21.10.18  
ישיבת ועד מקומי 5.12.18    
ישיבת ועד מקומי 12.12.18  

 

לפרוטוקולים 2010 - 2013, 2014 - 2015, 2017-2016         

סיכום פעילות ועדות תשע"ט

בניית האתר: מאשה ליפשיץ