כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

 

ישיבות ועד 2014

ישיבות ועד 2015

 
ישיבת ועד מקומי - 8.1.14 ישיבת ועד מקומי - 23.6.14 ישיבת ועד מקומי - 12.1.15  
ישיבת ועד מקומי - 13.1.14 ישיבת ועד מקומי - 14.7.14 ישיבת ועד מקומי - 16.2.15  
ישיבת ועד מקומי - 20.1.14 ישיבת ועד מקומי - 28.7.14 ישיבת ועד מקומי - 23.3.15  
ישיבת ועד מקומי - 27.1.14 ישיבת ועד מקומי - 11.8.14 ישיבת ועד מקומי - 13.4.15  
ישיבת ועד מקומי - 3.2.14 ישיבת ועד מקומי - 25.8.14 ישיבת ועד מקומי - 27.4.15  
ישיבת ועד מקומי - 10.2.14 ישיבת ועד מקומי - 1.9.14 ישיבת ועד מקומי - 11.5.15  
ישיבת ועד מקומי - 17.2.14 ישיבת ועד מקומי - 22.9.14 ישיבת ועד מקומי - 25.5.15  
ישיבת ועד מקומי - 3.3.14 ישיבת ועד מקומי - 29.9.14 ישיבת ועד מקומי - 22.6.15  
ישיבת ועד מקומי - 10.3.14 ישיבת ועד מקומי - 6.10.14 ישיבת ועד מקומי - 22.6.15(2)  
ישיבת ועד מקומי - 24.3.14 ישיבת ועד מקומי - 20.10.14 ישיבת ועד מקומי - 9.11.15  
ישיבת ועד מקומי - 31.3.14 ישיבת ועד מקומי - 3.11.14 ישיבת ועד מקומי - 7.12.15  
ישיבת ועד מקומי - 28.4.14 ישיבת ועד מקומי - 10.11.14 ישיבת ועד מקומי - 22.12.15  
ישיבת ועד מקומי - 12.5.14 ישיבת ועד מקומי - 17.11.14    
ישיבת ועד מקומי - 19.5.14 ישיבת ועד מקומי - 1.12.14    
ישיבת ועד מקומי - 26.5.14 ישיבת ועד מקומי - 15.12.14    
ישיבת ועד מקומי - 9.6.14      
       

לפרוטוקולים קודמים

2010 - 2013 | 2014 - 2015 | 22016 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020-2021 |

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש