כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

ישיבות וועד 2020

ישיבות וועד 2021

ישיבת ועד 1.1.2020 ישיבות וועד מאי 2021
ישיבת ועד 6.5.2020 ישיבת וועד יוני 2021
ישיבת ועד 20.5.2020 ישיבת ועד יולי 2021
ישיבת ועד 10.6.2020
ישיבת ועד 24.6.2020
ישיבת ועד 21.10.20
ישיבת ועד 23.12.20
ישיבת ועד 23.12.20
     
       

לפרוטוקולים קודמים

2010 - 2013 | 2014 - 2015 | 22016 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020-2021 |

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש