כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועדת קטנטנים

אביב יובל - יו"ר
גלי גונן
הגר ארטנשטיין
תמר זקבך
מיטל גבעוני
תמרה שלזינגר
עדי לבקוביץ
טל מנור

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש