כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

ישיבות ועד 2016

 

ישיבת ועד מקומי - 5.1.16 ישיבת ועד מקומי - 2.8.16
ישיבת ועד מקומי - 26.1.16 ישיבת ועד מקומי - 16.8.16
ישיבת ועד מקומי - 9.2.16 ישיבת ועד מקומי - 30.8.16
ישיבת ועד מקומי - 23.2.16 ישיבת ועד מקומי - 13.09.16
ישיבת ועד מקומי - 8.3.16 ישיבת ועד מקומי - 27.9.16  
ישיבת ועד מקומי - 5.4.16 ישיבת ועד מקומי - 8.11.16  
ישיבת ועד מקומי - 18.4.16 ישיבת ועד מקומי - 22.11.16  
ישיבת ועד מקומי - 3.5.16 ישיבת ועד מקומי - 6.12.16  
ישיבת ועד מקומי - 25.5.16    
ישיבת ועד מקומי - 7.6.16  
ישיבת ועד מקומי - 5.7.16    
ישיבת ועד מקומי - 29.7.16  

 

 

בניית האתר: מאשה ליפשיץ