כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

ישיבות ועד 2016

 

ישיבות ועד 2017

ישיבת ועד מקומי - 5.1.16 ישיבת ועד מקומי - 2.8.16 ישיבת ועד מקומי 3.01.17 ישיבת ועד מקומי 5.9.17
ישיבת ועד מקומי - 26.1.16 ישיבת ועד מקומי - 16.8.16 ישיבת ועד מקומי 31.01.17 ישיבת ועד מקומי02.11.17
ישיבת ועד מקומי - 9.2.16 ישיבת ועד מקומי - 30.8.16 ישיבת ועד מקומי 14.02.17 ישיבת ועד מקומי 28.11.17
ישיבת ועד מקומי - 23.2.16 ישיבת ועד מקומי - 13.09.16 ישיבת ועד מקומי 07.03.17 ישיבת ועד מקומי 19.12.17
ישיבת ועד מקומי - 8.3.16 ישיבת ועד מקומי - 27.9.16 ישיבת ועד מקומי 28.03.17  
ישיבת ועד מקומי - 5.4.16 ישיבת ועד מקומי - 8.11.16 ישיבת ועד מקומי 25.4.17  
ישיבת ועד מקומי - 18.4.16 ישיבת ועד מקומי - 22.11.16 ישיבת ועד מקומי 16.5.17  
ישיבת ועד מקומי - 3.5.16 ישיבת ועד מקומי - 6.12.16 ישיבת ועד מקומי 20.06.17  
ישיבת ועד מקומי - 25.5.16   >ישיבת ועד מקומי 11.07.17  
ישיבת ועד מקומי - 7.6.16   ישיבת ועד מקומי 6.8.17
ישיבת ועד מקומי - 5.7.16   ישיבת ועד מקומי 20.7.16  
ישיבת ועד מקומי - 29.7.16   ישיבת ועד מקומי 22.8.17

לפרוטוקולים קודמים

2010 - 2013 | 2014 - 2015 | 22016 - 2017 | 2018 - 2019 | 2020-2021 |

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש