כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועדת בית הכנסת


אלחנן שוורץ
רובי פריד

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש

להלן זמני התפילות ליום הכיפורים בבית הכנסת כרם מהר"ל:"

מנחה של ערב יום כיפור - 14:00
הדלקת נרות וכניסת הצום - 18:40
שחרית - 08:00
הזכרת נשמות - 09:45 (משוער)
נעילה - 18:00
תקיעת שופר – 18:59 – 18:59
צאת הצום – 19:09

כמנהגנו בשנים האחרונות – תפילות "כל נדרי" ו"נעילה" יערכו בדשא בית הכנסת.

הציבור מוזמן! גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.