כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועדת בית הכנסת

חברי ועדת בית הכנסת


אלחנן שוורץ
רובי פריד
אשר טירק
עמית טירק

בניית האתר: מאשה ליפשיץ