כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועדת בית הכנסת

חברי ועדת בית הכנסת


אלחנן שוורץ
רובי פריד
אשר טירק
עמית טירק

חגי תשרי

ראש השנהיום כיפורסוכות
א' ראש השנה:
כניסת השבת והחג: 18.11
מנחה וערבית: 18.30
שחרית ומוסף: 8.00
(בשבת אין תקיעות שופר)

ב' ראש השנה:
מנחה וערבית: 18.30

שחרית: 8.00
תקיעת שופר (משוער): 9.30
תשליך: 17.30
מנחה: 18.30
צאת החג: 19.16
הדלקת נרות וכניסת הצום - 17:59
מנחה - 18:25
תפילת "כל נדרי" - 18:45

שחרית - 08:00
הזכרת נשמות - 09:45 (משוער)
מנחה - 17:15
נעילה - 18:15

תקיעת שופר - 19:00
צאת הצום - 19:05
תערך השנה ללא הקפות.

שחרית בשעה 0800. אזכרת נשמות בשעה 0900 (שעה משוערת)

עקב הקרונה יתכנו שינויים בשעות. יש לעקוב אחר הפרסומים...

בניית האתר: מאשה ליפשיץ