כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועדת תכנון וסביבה


איל רינות, נציג המושב בוועדת ביו-ספירה של המועצה
אלחנן שוורץ, נציג המושב במועצה
עמיעד לפידות, מנהל תחום פסולת וקיימות באדם טבע ודין וייזם סביבתי
אדריכל עופר מרגלית
עו"ד טליה שלום, דוקטורנטית במדיניות סביבתית

הסבר לתושבים >

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש