כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ילדים ונוער

תכנית חודש יוני 2016

תכנית חודש יולי 2016

תכנית חודש אוגוסט 2016

מפעלי הקיץ של תנועת המושבים

פירוט פעילויות קיץ מועצתיות

קול קורא להורים לפרוייקט רכזולה