כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

פרוטוקולים 2010 - 2013

ישיבות ועד 2010

ישיבות ועד 2011

ישיבות ועד 2012

 

ישיבות ועד 2013

ישיבת ועד מקומי - 4.10.10 ישיבת ועד מקומי - 2.1.11 ישיבת ועד מקומי - 3.1.12 ישיבת ועד מקומי - 7.1.13
ישיבת ועד מקומי - 20.10.10 ישיבת ועד מקומי - 20.2.11 ישיבת ועד מקומי - 7.2.12 ישיבת ועד מקומי - 21.1.13
ישיבת ועד מקומי -28.10.10 ישיבת ועד מקומי - 3.4.11 ישיבת ועד מקומי -13.2.12 ישיבת ועד מקומי - 4.2.13
ישיבת ועד מקומי - 11.11.10 ישיבת ועד מקומי - 3.5.11 ישיבת ועד מקומי - 20.2.12 ישיבת ועד מקומי - 20.2.13
ישיבת ועד מקומי - 1.12.10 ישיבת ועד מקומי - 29.5.11 ישיבת ועד מקומי -28.2.12 ישיבת ועד מקומי - 4.3.13
  ישיבת ועד מקומי - 25.6.11 ישיבת ועד מקומי - 2.4.12 ישיבת ועד מקומי - 22.4.13
ישיבת ועד מקומי - 24.7.11 ישיבת ועד מקומי - 17.4.12 ישיבת ועד מקומי - 1.5.13
ישיבת ועד מקומי - 12.9.11 ישיבת ועד מקומי - 8.5.12 ישיבת ועד מקומי - 21.5.13
ישיבת ועד מקומי -7.11.11 ישיבת ועד מקומי - 17.7.12 ישיבת ועד מקומי - 10.6.13
ישיבת ועד מקומי - 5.12.11 ישיבת ועד מקומי - 9.8.12 ישיבת ועד מקומי - 22.7.13
  ישיבת ועד מקומי - 20.8.12 ישיבת ועד מקומי - 19.8.13
  ישיבת ועד מקומי - 3.9.12 ישיבת ועד מקומי - 16.9.13
    ישיבת ועד מקומי - 15.10.12 ישיבת ועד מקומי - 7.10.13
    ישיבת ועד מקומי - 29.10.12 ישיבת ועד מקומי - 21.10.13
    ישיבת ועד מקומי - 12.11.12 ישיבת ועד מקומי - 4.11.13
    מפגש מושבי - 14.11.12  
    ישיבת ועד מקומי - 26.11.12  

בניית האתר: מאשה ליפשיץ