כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

פוקס שושנה וגד 8254723
פז אילן 052-5225307
פז אלונה 9841230
פז אלונה 050-626-7282
פז ברמטוב גל 050-343-3340
פז רותם ואילן 8263575
פז רותם 052-2618806
פלומין איריס ואייל 9542777
פן נעה 054-764-3365
פן ראלי וקטי 9842950
פרג שוש ועצמון 6392657
פרג עצמון 052-2588800
פרג שוש 052-2267205
פרי נועה 054-676-5498
פריד אליעזר 9842008
פרידמן בת שבע וצבי 9842932
פרידמן דודי ורחל 9541568
פרנק אדלה 9842289
פרסיקו צלילה 9541376
ציחור חנה ואלי 9541960
צייזלר אריה 9842668
צימט ליאור 054-3258034
צימט מירי 052-7573257
צימט מירי וליאור 9542327
צימרים חלום בכפר 050-9304084

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש