כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

חיון אלון ורונית 077-7041033
חיון אלון ורונית 050-9041033
חיון משה ואסתר 9843245
חן ענת 050-5961155
חן ענת 077-5448972
חרפ"ק 9842768
טויג אהרון 052-4475044
טויג חני 052-2690317
טויג חני ואהרון 9541835
טויג חני ואהרון 077-4240091
טירק אשר ואילנה 9842665
יובל רמי וחוה 9842506
יעקובוביץ צבי ודליה 9841124
ירמה גליה 054-9352527
ירמה גליה ונעם כהן 9840113
כהן נעם 054-6234271
כהן סתוית ורן 077-3457894
כהן עופר ונעמי 9541621
כץ חנה 9842619
כץ נועם ואינדי 9841561

בניית האתר: מאשה ליפשיץ