כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

חיון אלון ורונית 077-7041033
חיון אלון ורונית 050-9041033
חיון משה ואסתר 9843245
חן ענת 050-5961155
חן ענת 077-5448972
חרפ"ק 9842768
טויג אהרון 052-4475044
טויג חני 052-2690317
טויג חני ואהרון 9541835
טויג חני ואהרון 077-4240091
טטרקו שי 050-756-0202
טירק אשר ואילנה 9842665
יובל רמי וחוה 9842506
יעקובוביץ צבי ודליה 9841124
ירמה גליה 054-9352527
ירמה גליה ונעם כהן 9840113
כהן רן 052-525-7112
כהן סתוית ורן 077-3457894
כהן שושנה 052-270-7374
כהן שלמה 8574682
כהן שלמה 052-323-2776
כץ נועם ואינדי 9841561
כ״ץ עתליה 054-442-2474
כרמון כפיר 050-541-1130
כרמון נעמה 052-482-7654

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש