כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

מדר עינת ודן 9840746
מוקדי דן ועינת< 6293608
מזרחי יריב וליאת (שחר) 95411924
מזרחי ליאת (שחר) 052-2887858<
מיכאלי מיטל ואילן 074-7031838
מנצור אסף ואקהויז ורדית 9542201
מעיין עוזי ונעמי 9842406
מעין אלון ושרון 9543060
מעין יונתן 054-4984240
מעין יונתן ויפית 9840492
מעין יפית (הדוות) 050-3355713
מפעל שדות ישראל 9841758
מרקו ד"ר (ילדים) שי 077-4370295
מרקו ד"ר (ילדים) שי 052-3381926
משלי איריס ואייל 9541733
נבו מישל ועמוס 9541866
נתן רוג'ר (סול) ואביגיל 9841359

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש