כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

גונן איל 050-7876694
גונן גלי 050-4786665
גונן שייקה ושפרה 9842997
גליק צבי וחנה 9842138
גליק רותי 052-3614595
גליק רותי ושליט דוד 077-5108200
גלנץ אהרון ועליזה 9842135
גלנץ שמואל ואסתר 9841505
גלעדי רינת ויובל 9840903
גמבש אלי 9842518
גרינברגר מטילדה 9842312
משה ושושי גרינברגר 9841148
גת שרון וכרמל 077-7954129
דבורי סיגל ועודד 9543330
דוידוביץ אורי וחנקה 9843249
דוידוביץ נדב 052-6416411
דוידוביץ נדב ושגיא 9541346
דוידוביץ שגיא 052-2335825
   
   
   
   
   
   
   
   

בניית האתר: מאשה ליפשיץ