כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

גבעוני אסף 054-438-3801
גבעוני לבקוביץ מיטל 052-366-9358
גבעוני נדב 051-238-3801
גונן איל 050-7876694
גונן גלי 050-4786665
גונן שייקה ושפרה 9842997
גליק רותי 052-3614595
גליק רותי ושליט דוד 077-5108200
גלנץ שמואל ואסתר 9841505
גלעדי רינת ויובל 9840903
גמבש אלי 9842518
גרינברגר משה ושושי 9841148
גת שרון וכרמל 077-7954129
דבורי סיגל ועודד 9543330
דוידוביץ אורי וחנקה 9843249
דוידוביץ נדב 052-6416411
דוידוביץ נדב ושגיא 9541346
דוידוביץ שגיא 052-2335825
   
   
   
   
   
   
   
   

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש