כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

בהט הילה וליאור 077-3506060
בהר ורד 052-8599998
בהר ורד ודורון 8260154
בוימל אבי ושוש 9842618
בוימל אמנון 9841553
בוימל רחל 9541379
בומרינד בני ושרה 9842519
בונה דליה ויהודה 9842847
בלקין גרשון ופנינה 9842658
בר און אלי 9842735
בר און אלי 9841843
בראונר קרול ועדי 9544011
ברוך ברוך 9842925
ברוך ברוך 9841583
ברוך שירי 054-5453487
ברוך שירי ומני 077-7007000
ברלפיין דפנה 054-4700167
ברמטוב פז גל 050-343-3340
ברק חופית 052-451-3592
ברק פנחס ואתי 9842719
   

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש