כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

הבר שרון ועופר 077-9114131
הברון אילה ודודו 8342619
הוכברג ד"ר זאב ונעמי 9842184
הוכברג עירית ורפופורט טל 9840119
היימס דובי וגילה 9842949
היינבך עודד 054-9982257

הירש גליק אליעזר ואסתי 9543031
וייזר לאה 9841120
וייזר שרה 9840343
וייל שרל וטובה 9842718
וייל שרל וטובה 9841943
   
ויינר יגאל ודורית 6392812
וייס (טירק) הלנה 9843197
וינברגר יעקב 9841931
וינברגר נאוה 9541866
וינברגר נאוה 9841845
ורדי משה ושלומית 077-4040058
זהבי עופר ואיסנה ראודניץ 9541565

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש