כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

שהם גיא ורונית 9841763
שוורץ אלחנן 050-2118997
בלוך נחום ויעל (שוורץ) 9542138
שוורץ יואל ובלהה 9842937
שוורץ מגדה 9842264
שוורץ תמר 050-8760402
שוורץ תמר ואלחנן 9840830
שחם רעיה 9841901
שחם רעיה 9841562
שחר אלי 9541455
שחר אלי 9842137
שטטינר (חן איריס וניר) 9544414
שלזינגר שמואל ונתי 9842547
שלזינגר שמואל ונתי 9840377
שמואלי דלית ואלי 9840521
שמואלי רם ואיילה 9840694
שפרינגר רינה 9542211

בניית האתר: מאשה ליפשיץ