כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

שהם גיא 050-891-0333
שהם גיא ורונית 9841763
שהם רונית 050-620-2360
שוורץ אלחנן 050-2118997
בלוך נחום ויעל (שוורץ) 9542138
שוורץ יואל ובלהה 9842937
שוורץ מגדה 9842264
שוורץ תמר 050-8760402
שוורץ תמר ואלחנן 9840830
שחם רעיה 9841901
שחם רעיה 9841562
שחר אלי 9541455
שחר אלי 9842137
שטטינר (חן איריס וניר) 9544414
שינברג חומי ורבקה 052-397-5065
שלזינגר שמואל ונתי 9842547
שלזינגר שמואל ונתי 9840377
שמואלי דלית ואלי 9840521
שמואלי רם ואיילה 9840694
שמחי ליאת 052-363-8308
שפרינגר רינה 9542211

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש