כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

סיפורי משפחות

משפחת הלנה ושמחה טירק

משפחת חיים וחנה האופטמן

משפחת שלמה ויהודית ליבוביץ

משפחת מגדה ופישל דוידוביץ

משפחת חיים ופרידה קולמן

משפחת ברקוביץ - ברק

משפחת צבי ושרה וולנר

משפחת ישראל ומרים רוזנפלד

משפחת אהרן ועליזה גלנץ

משפחת מטילדה ושמואל גרינברגר

משפחת לילי ושמואל אייזמן

משפחת צבי וחנה ברקוביץ


משפחת אוגן ונושי שוורץ

משפחת בנימין ושרה ארטנשטיין

משפחת משה וצילה שטרן

משפחת עזרא ומרים קמינקא

משפחת שמשון וקלרה שכטה

משפחת פרידה וחנניה מרמורשטיין

משפחת צבי וחנה גליק

משפחת יוסף ופאני יעקובוביץ

משפחת וילהלם וסילינג מיינצר

משפחת מגדה וינקו שוורץ

משפחת מרדכי ושרה סמברג

ועד אגודה

ועד מקומי

ועדת חינוך

ועדת תרבות

ועדת קטנטנים

ועדת ותיקים

ועדת חזות הכפר

ועדת רווחה

ועדת בית הכנסת

ועדת ספורט

ועדת תכנון וסביבה

צוות חירום

צוות כיבוי אש